Mekanik tesisat, VRF-VRV ve klima sistemlerinde kurulumlarımız kısa sürede tamamlanırken proje plan ve hazırlık aşamaları mekanın büyüklüğüne, istenen hizmet türüne, bina yapısına göre değişmektedir. Ayrıntılı bilgi için danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
Ekibimiz sıhhi, ısıtma soğutma, havalandırma, yangın ve mekanik otomasyon tesisatları konusunda faaliyet göstermektedir. Ayrıca VRF-VRV ve klima sistemlerinin de tarafımızca montaj, bakım ve onarımları yapılmaktadır.
İş merkezleri, konutlar, ofis ve bürolar, AVM’ler, konferans salonları, tiyatro ve sinema salonları, spor salonları, oteller, hastaneler, fabrikalar vb. her binada tesisat uygulaması yapmaktayız.
Firmamız öncelikli olarak kalite ve güveni ön planda tuttuğu için bugüne kadarki projelerinde %100 müşteri memnuniyeti sağlamıştır. Mimariye uyumlu, zamanında teslim ve sorunsuz çalışma özellikli sistemlerimizi projelendirmeden anahtar teslimine kadar taahhütlü olarak tamamlamaktayız.
Sıhhi tesisat ya da su tesisatı temiz suyun sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkarılmasını sağlayan boru ağına verilen addır. Su depoları, hidroforlar, boru bağlantıları, termosifonlar, şofbenler, boylerler, sıcak su hazırlama sistemleri, bina pis su bağlantı sistemleri, yağmur suyu bağlantı sistemlerinin tümü sıhhi tesisat kapsamındadır.
Isıtma devresindeki su basıncı 1,2 – 1,5 bar civarında olmalıdır. Kombi çalıştığı zaman tesisat sıcaklığı yükselerek su genleşir ve basınç yükselir. Tesisat soğuduğunda ise tekrar eski haline döner.
Yangın söndürme cihazları iş yerlerinizde kolay ulaşılabilecek yerlerde ve tüm alanları eşit derecede etkileyecek şekilde yerleştirilmelidir. Teknik ekibimizi arayarak binanıza özel çözümler isteyebilirsiniz.
VRF sistem, Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutucu Debili Sistem), akıllı binaların ihtiyacını tam olarak karşılayabilmek amacıyla geliştirilen ve modüler yapısıyla çok katlı bir binadan, bir tek villaya kadar her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı veren sistemdir. Tek merkezden birden fazla sistemi yönetmeyi sağlamaktadır.
R410A soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkandır. Bu soğutucu akışkanlar çevreye zarar vermeyen özellikleri ile daha çok kullanılırlar.
Kişi ve mekanların ısınma ihtiyaçlarına yönelik sistemlerdir. Muhtelif yerlerde kurulacak sistemler alana sıcaklık sağlarlar. Isıtma tesisatları, güneş enerjisinden doğal gaza kadar farklı türlerde kaynaklardan yararlanırlar.
Merkezi ısıtma sistemi, bir kazan veya grubundan elde edilen ısının; sıcak su, buhar veya sıcak hava ile ısıtılacak mahallere iletilmesiyle çalışmaktadır. Elektrik enerjisi, güneş enerjisi, odun, kömür, gazyağı, mazot, fuel-oil, doğalgaz gibi enerji kaynaklarından faydalanırlar. Her yakacak cinsine göre farklı kazanlar kullanılır.
Panel radyatör, dökme dilimli radyatör, dilimli çelik radyatör, dilimli alüminyum radyatör olmak üzere birkaç türe ayrılırlar. Radyatörlerin dilim sayıları mekanın büyüklüğüne ve ısı ihtiyacına göre seçilir.
Bireysel ısınma, kombiler, kat kaloriferleri ve soba tipi olmak üzere kendi içerisinde ayrılır. Kombi cihazları ısıtma ve sıcak su sağlama amacıyla kullanılabilir. Kullandığınız enerji miktarı kadar ödeme yaparsınız. Sessiz çalışan bu cihazlar aynı zamanda az yer kaplarlar ve kolay taşınabilirler.
Artık, pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna, bulunmayan bölgelerde süzme veya çürütme çukurlarına ileten boru sistemine denir. Şehir kanalizasyonu bulunan yerlerde pis suyun kanalizasyona bağlanması zorunludur. Pis ve kirli sular sağlığa zarar vermeyecek şekilde bina dışına taşınmalıdır. Koku gaz ve böceklerin pis su borularından binaya geçmesi önlenmelidir. Borular hava, gaz ve suyu sızdırmamalıdır.
Klima tesisatı, iklimlendirme ile ısıtma, soğutma işlevlerinin kazandırıldığı teknolojik yapılardır. Mekanlarda ısıtmanın ve soğutmanın sağlanması için dışardan emilen havanın ısıtma ve soğutma işlemlerinden geçirilmesidir.
Hava şartları, binaların yer aldıkları bölge, kullanım amaçları, kişi sayısı, beklenen performans klima çeşitlerini oluşturmaktadır. Klima sistemi çeşitlerini hava dağıtım ve akışkan cinsine göre;

1. Tüm havalı sistemler
2. Hava-su ile çalışan sistemler
3. Tüm su ile çalışan sitemler
4. Bağımsız üniteli sistemler olarak sınıflandırılır.
Klima seçerken binanın yapısı ve mal sahibinin istekleri, binanın kullanım amacı, kurulum maliyeti, işletme maliyeti, kapasite, performans, yer ihtiyacı, servis ve bakım kolaylığı gürültü ve çevre faktörü göz önüne alınır.
Havalandırma tesisatı konutlarda koku, yüksek sıcaklık, aşırı nem vb. durumlarda havalandırma özelliği gösteren sistemlerdir. Havalandırma insan sağlığını korumak ve insanların rahat yaşamalarını sağlamak amacıyla yapılır.
Havalandırma sistemi; tabii havalandırma, suni havalandırma ve sıhhi tesisatlarda yapılan havalandırma olarak üçe ayrılır. Tabii (doğal) havalandırma sistemlerinde havalandırma, kapı, pencere, duman ve havalandırma bacası vasıtasıyla yapılır. Suni havalandırma sistemlerinde havalandırma vantilatör, aspiratör vb. araçlarla olur. Sıhhi tesisatlarda ise havalandırma boruları kullanılır.
Isı pompaları doğada bulunan enerjiyi en az maliyetle ve harcamayla yaşam alanlarını ısıtmaya ve soğutmaya yaradıkları için kullanılmalıdır. Aynı zamanda kolay kurulması ve yıllarca sorunsuz çalışması nedeniyle de tercih edilmelidir.
Isı pompası kaynağının seçimini profesyonel ekipler yapmalıdır. Çevrede bulunan deniz, nehir, hava, toprak vb. kaynaklar üzerinde inceleme yapıldıktan sonra karar verilir. Tesisin özellikleri, kullanım amacı, kaynak sabitliği, bina iç ısıtma sistemi seçimde önemli rol oynar.
Isı pompalarının kurulum maliyetleri binanın büyüklüğüne, kullanılacak tesisat düzeneğinin büyüklüğüne, ısı pompası kapasitesine göre değişmektedir. Ancak belirtmekte yarar var; kurulum maliyeti diğer sistemlere göre daha yüksektir. Ancak işletim maliyeti çok düşüktür ve uzun vadede fazlaca ilk maliyeti karşılayacaktır.
Isı pompasının amortisman süresi 1 – 4 yıl arasında değişmektedir. Elektrik, motorin, dökmegaza göre %60 ile % 80 arasında işletme maliyetleri düşer.